Sản phẩm thiên nhiên dành riêng cho bạn
sản phẩm

chăm sóc tóc

100%

từ thiên nhiên

Color Retention shampoo with natural raspberry extract

https://shopee.vn/Combo-G%E1%BB%99i-X%E1%BA%A3-Fresh-Organic-Raspberry-Ch%C4%83m-S%C3%B3c-T%C3%B3c-Nhu%E1%BB%99m-500g-180g-i.94265211.5007723696

Chi tiết

Dầu gội dành cho tóc nhuộm

Nourishing shampoo with natural macadamia oil

https://shopee.vn/Combo-G%C3%B4%CC%A3i-X%E1%BA%A3-Fresh-Organic-Ph%E1%BB%A5c-h%E1%BB%93i-t%C3%B3c-Macadamia-500g-180g-i.94265211.1801055677

Chi tiết

Dầu gội phục hồi hư tổn

Anti- Dandruff shampoo with 100% natural tea tree oil

https://shopee.vn/Combo-G%C3%B4%CC%A3i-X%E1%BA%A3-Fresh-Organic-Tr%E1%BB%8B-G%C3%A0u-Tea-Tree-500g-180g-i.94265211.1801043058

Chi tiết

Dầu gội sạch gàu

Đăng ký nhận bản tin

Để cập nhật thông tin mới từ Fresh Organic

TOP